Het begin


Zwart licht in de heldere kamer
stilte in het luidruchtige geluid
stilte in de eindeloze gedachte
heldere lichtjes in de zwarte nacht
vervaagde steren in de maneschijn
dromen over wat nog zal komen
dromen over de vervloge pijn en woede
de woedende maan in het licht van de steren
de maan die zal verdwijnen in de donkere dag
de dag die nog zal komen
de dag die eeeuwig voort zal komen
die dag die al geweest moest zijn
het einde van het dromen,
de ondergang in leugens en vriendschap
vervlogen vriendschap , vriendschap zonder einde
het einde van het einde,
morgen.